ให้ตรุษจีนปีนี้เต็มไปด้วยความเฮง
ต้อนรับปีมังกรมงคล ด้วยของขวัญมงคล จาก ฮั่วเซ่งเฮง

ให้ตรุษจีนปีนี้เต็มไปด้วยความเฮง
ต้อนรับปีมังกรมงคล ด้วยของขวัญมงคล
จาก ฮั่วเซ่งเฮง

ประติมากรรมปีมังกร (ฐานสีเขียว)

ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักโดยประมาณ : 20 กรัม

ประติมากรรมปีมังกร (ฐานสีขาว)

ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักโดยประมาณ : 20 กรัม

การ์ดอวยพรปีมังกร 0.5 กรัม

ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักทองคำ : 0.5 กรัม

การ์ดทองคำแท่งดอกเหมย

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 1 กรัม

การ์ดทองคำแท่งดอกเหมย

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 1 สลึง

การ์ดทองคำแท่งดอกเหมย

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 2 สลึง

การ์ดทองคำแท่งดอกเหมย

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 1 บาท

การ์ดทองคำแท่งมังกร (สีแดง)

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 1 กรัม

การ์ดทองคำแท่งมังกร (สีแดง)

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 1 สลึง

การ์ดทองคำแท่งมังกร (สีแดง)

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 2 สลึง

การ์ดทองคำแท่งมังกร (สีแดง)

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 1 บาท

การ์ดทองคำแท่งมังกร (สีเหลือง)

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 1 กรัม

การ์ดทองคำแท่งมังกร (สีเหลือง)

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 1 สลึง

การ์ดทองคำแท่งมังกร (สีเหลือง)

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 2 สลึง

การ์ดทองคำแท่งมังกร (สีเหลือง)

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก : 1 บาท
สั่งซื้อสินค้า
ค้นหาสาขาฮั่วเซ่งเฮง