TFEX FX Futures คืออะไร

FX Futures หรือ Currency Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ EUR/USD Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ USD/JPY Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยน ซึ่งเป็นคู่เงิน (Currency Pairs) ที่ได้รับความนิยมซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ

การอ่านค่าของคู่เงิน

  • อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD หมายความว่า 1 EUR แลกได้เท่ากับกี่ USD

  • อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY หมายความว่า 1 USD แลกได้เท่ากับกี่ JPY

โดยราคาเสนอซื้อขายจะเคลื่อนไหวไปตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดโลก FX Futures ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ค่าเงิน และทำกำไรจากการซื้อขายเป็นเงินบาท และไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินให้ยุ่งยาก

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย EUR/USD Futures และ USD/JPY Futures ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้อย่างมั่นใจ โดยใช้บัญชีอนุพันธ์ ที่เปิดกับโบรกเกอร์ของ TFEX ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปลักษณะสัญญา

หมายเหตุ :
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คลิ๊กเลย!!

คำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม